Disclaimer

Vigilanter besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website vermelde informatie. Deze informatie is algemeen van aard. Vigilanter behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website te wijzigen.

 

De bezoeker mag de informatie van de website slechts voor eigen gebruik aanwenden. Het is niet toegestaan de informatie over te dragen, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen. De website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen buiten Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijk geldende wetten en andere regelgeving en om vast te stellen of de in de site vermelde informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in het buitenland.

 

Er wordt geen garantie gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van de vermelde informatie. De bezoeker kan hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Vigilanter wijst iedere aansprakelijkheid af voor de op basis van de inhoud van deze site door de bezoeker genomen stappen, alsmede de voor de beschikbaarheid en foutloos functioneren van de site. Verwijzingen naar of links met andere websites zijn alleen opgenomen ter informatie van de bezoeker. Vigilanter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar, al dan niet via een link, verwezen wordt. De bezoeker aanvaardt dat hij deze site dan wel de daarin opgenomen informatie voor eigen verantwoording gebruikt.

 

De uitsluiting van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid geldt ook voor de bestuurders en werknemers van Vigilanter B.V.

 

Gegevens van bezoekers van deze site zullen vooralsnog niet door de Vigilanter-organisatie gebruikt worden.

 

Nederlands recht is van toepassing.