Stichting

toegewijde partner

Stichting

Het goed doen voor een ander. Voor nu en later. Het DNA van een stichting past bij het DNA van Vigilanter. Het goed leiden van een stichting vraagt om toewijding. Het beheren van geldstromen is veel werk en kost tijd. Soms teveel tijd voor uw drukke agenda. Dan belt u ons. In ons vindt u een toegewijde partner die het ook graag goed doet voor een ander en het verzorgen van uw administratie overneemt.

Een partner met ruime ervaring en kennis van zaken die oog heeft voor uw stakeholders. Een partner die ook zorgdraagt voor uw secretariële werkzaamheden, het contact met uw donateurs onderhoudt en de donaties voor u uitkeert. Op een persoonlijke manier, altijd in samenspraak met u. Zodat u zich zorgeloos kunt richten op het bezorgen van goed nieuws voor uw begunstigden. We noemen dat vertrouwd ontzorgd. Daarvoor komt u naar Vigilanter.

Onze diensten
Financiële administratie

We richten voor u een waterdichte administratie in, waar u geen omkijken naar heeft. Deze onderhouden we secuur en we houden u periodiek op de hoogte van de stand van zaken.

Samen zijn we altijd in control en hebben we inzicht in de actuele financiële situatie. U wordt hierin volledig vertrouwd ontzorgd.

Onder onze dienstverlening financiële administratie valt:

Het beheer van bankrekeningen en het uitvoeren van betalingen.

Het verwerken van de administratie, het opstellen van tussentijdse rapportages en cashflow overzichten.

Het opstellen van fiscale aangiften.

Het opmaken van een jaarrekening.

De ondersteuning van een eventuele controlerend accountant.

Diverse overige administratieve taken.

Secretariaat

Een goed secretariaat is onmisbaar voor een goedgeorganiseerde stichting.  Iemand die orde op zaken stelt en houdt. Iemand met wie u vaak persoonlijk contact heeft en die ervoor zorgt, dat de dingen voor u gewoon goed geregeld worden. We streven naar een fijne persoonlijke samenwerking en waken over uw secretariële uitdagingen. Typisch Vigilanter.

Onze secretariële diensten bestaan o.a. uit:

Het verzorgen van alle inkomende en uitgaande correspondentie.

Het secuur documenteren en archiveren van belangrijke documenten. Zowel in fysieke als digitale vorm.

Het voorbereiden van vergaderstukken en het plannen en organiseren van vergaderingen en besprekingen.

Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.

ANBI begeleiding

De ANBI status is kostbaar en uw stichting moet continue voldoen aan de geldende wettelijke richtlijnen. Accurate kennis over de wet- en regelgeving is daarom een vereiste. We hebben altijd actuele kennis in huis waarvan we u op de hoogte houden. Daarnaast kunnen we de administratieve en secretariële werkzaamheden die voortkomen uit het hebben en behouden van de ANBI status van u overnemen. Daardoor heeft u inzicht en overzicht, zonder omkijken. Samen beschermen we uw ANBI-status. Waakzaam zijn en u wijzen op risico’s. Dat is Vigilanter.

Voor uw informatie wijzen wij u op de huidig geldende ANBI regels:

Ten minste 90% van de uitgaven van uw stichting moeten besteed worden aan het goede doel.

Er dient zorg te worden dragen voor een redelijke verhouding tussen vermogen en uitgaven.

Indien de stichting in ANBI status heeft, moet de stichting een website hebben.

Voor de stichting moet er jaarlijks een jaarplan gemaakt worden.

Commerciële activiteiten mogen slechts onder voorwaarden ondernomen worden.

Er moet een redelijke verhouding zijn tussen onkosten en bestedingen aan de doelstelling.

De bestuursleden mogen niet betaald worden voor de werkzaamheden die zij verrichten in de stichting.

Uitkeringen en donateurs

Voor uw stichting zijn donateurs van levensbelang. Zonder donateurs komt het voortbestaan van uw stichting in gevaar. Het is belangrijk om de betrokkenheid van uw donateurs bij uw stichting te waarborgen. Daar zetten we ons graag voor in. We onderhouden, namens u, op een persoonlijke en betrokken manier de contacten met uw huidige donateurs. Daarnaast richten we het proces van aanvragen, verwerking van aanvragen en het uitkeren van donaties voor u in. Ook bewaken we de verantwoording van uw begunstigden. U wordt door ons geheel verzorgd ontzorgd.

Onze dienstverlening rondom uitkeringen en donaties bestaat uit:

Het bijhouden van omvangrijke bestanden met alle relevante gegevens van donateurs, zoals:

Wie er gedoneerd heeft

Wanneer er gedoneerd is

Hoeveel er gedoneerd is

Het verzorgen van bijbehorende correspondentie en het ondervangen van telefoonverkeer.

Het voorbereiden van de stukken met betrekking tot het toekennen van donaties.

Het bijhouden van toegekende donaties.

Het daadwerkelijk uitkeren van toegekende donaties aan begunstigden.

Het beoordelen van de verantwoording door begunstigden.

Vigilanter maakt voor deze werkzaamheden gebruik van een op maat gemaakt softwarepakket.

een toegewijde partner